Trầm Khoanh Organic

1.200.000 2.200.000 

Nguyên liệu: Bột gỗ cây dó bầu với hàm lượng trầm hương chiếm 100%

Tuổi trầm: trên 16 năm tuổi

Xuất xứ: gỗ trầm từ các tỉnh có nguồn Trầm cực tốt ở Kiên Giang, Bình Định, Khánh Hòa…

Khối lượng nhang: 65 gam hoặc 120 gam (tùy thuộc vào loại nhang)

Thời gian cháy: 2 hoặc 4 tiếng (tùy thuộc vào loại nhang)

Liên Hệ Qua Messenger
Liên Hệ Qua Zalo
Liên Hệ Qua Hotline